Wolbert Communiceert

Met ingang van mei 2018 geldt er in de hele Europese Unie nieuwe privacywetgeving. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet inwoners van de EU meer invloed laten hebben op wat er met hun privacygevoelige informatie gebeurt en wat bedrijven, overheden en organisaties ermee doen.

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Wolbert Communiceert verstrekt, zullen met urgente zorg worden bewaakt en bewaard. U geeft Wolbert Communiceert het recht om u via verschillende media te laten informeren, dit betreft e-mail, gewone post of telefoon. Het contact wat wij met u leggen staat altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Volgt u ons op social media; dit beslaat onze Linkedin-, Facebook- en Instagrampagina, dan kunnen wij u hierop informeren over aankomende acties, afgeronde opdrachten en andere meldingen over Wolbert Communiceert. Het is mogelijk dat u advertenties te zien krijgt op deze kanalen die betrekking hebben tot Wolbert Communiceert. De reden hiervoor is dat u in een eerder stadium heeft laten weten dat u interesse hebt in de taken van Wolbert Communiceert, dit in de vorm van een websitebezoek of bestelling. Mocht u geen interesse hebben in de advertenties van Wolbert Communiceert, dan kunt u deze op het desbetreffende sociale platform aangeven als ‘ongewenst’.

In verband met de uitvoering van een bepaalde overeengekomen taak met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een interne serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, hierin worden uw persoonsgegevens ook opgeslagen. Deze beveiligde server is alleen toegankelijk bij vertrouwelijk gebonden werknemers. Verder maken wij gebruik van Office 365 en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Op de website van Wolbert Communiceert worden uitgebreide gegevens opgeslagen van de websitebezoekers. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Zo kan Wolbert Communiceert de behoeftes van de klant nog beter afstemmen in relatie tot de website. Wolbert Communiceert gebruikt diverse beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker zich online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze digitale nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Wolbert Communiceert. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Om u snel te kunnen helpen bij vragen via onze belfunctie, maken we gebruik van uw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als u ons nog een keer contact. Gegevens over het telefoongesprek worden geregistreerd en bewaard. U helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze Klantenservice.

Indien u wenst dat wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen, kunt u dit per email bevestigen aan info@wolbertcommuniceert.nl